Συλλόγου «Φίλοι του Ραδιοφώνου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  « ΦΙΛΟΙ  ΤΟΥ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ  ΙΕΡΑΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται με απόφαση του Δ.Σ.,  τα Μέλη του Συλλόγου «Φίλοι του Ραδιοφώνου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου»,  σε ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 το πρωϊ στο ισόγειο (Ν. Μπούλης) του Ραδιομεγάρου, με θέματα:

1) Απολογισμός πεπραγμένων, Προγραμματισμός και

2) Εκλογή οργάνων (Δ.Σ, Ε.Ε)

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00  το πρωϊ στο ισόγειο (Ν. Μπούλης) του Ραδιομεγάρου.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

Ατσαλάκης Γιάννης                                           Αμούργη Παναγιώτα