Συμμαχία για το μέλλον

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ΠΔΕ κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας.

Κατά κεφαλή ΑΕΠ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : 12.200 ευρώ (9 η στις 13 περιφέρειες) – Μέσος όρος Χώρας : 18.200 ευρώ

Ποσοστό κινδύνου φτώχιας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : 44,6 % (1 η στις 13 περιφέρειες) – Μέσος όρος Χώρας : 31,8 %

Ανεργία Δ΄ 3μήνου 2019

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : 23,2 % (1 η στις 13 περιφέρειες) – Μέσος όρος Χώρας : 16,8 %

Ποσοστό ατόμων με ανώτατη εκπαίδευση

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : 20,6 % (13 η στις 13 περιφέρειες) – Μέσος όρος Χώρας : 31,9 %

Απασχόληση σε επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία (Ποσοστό επί του ενεργού πληθυσμού 2019)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : 14,1 % (13 η στις 13 περιφέρειες) – Μέσος όρος Χώρας : 22,5 %

Το Εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης και είναι ευκαιρία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και οι Δήμοι, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αποσπάσουν την μερίδα του λέοντος από τα 10 δις ευρώ του νέου (Ε.Π.Α.) 2021-2025.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), και πρέπει τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος μας, να είμαστε έτοιμοι, με προτάσεις και μελέτες έργων, ώστε να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη και την σύγκληση με τον μέσο όρο της χώρας. Στόχος του (Ε.Π.Α.) είναι να δράσει συμπληρωματικά και παράλληλα με τα συγχρηματοδοτούμενα εργαλεία της ΕΕ, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία.

Φοβάμαι όμως ότι για μια ακόμη φορά, θα αποδειχθούμε ανέτοιμοι.

Π. Σκαρμούτσος

Επικεφαλής της παράταξης «Συμμαχία για τι μέλλον»