νοσοκομείο Μεσολογγιού

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προμήθεια 

« Αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων και προμήθεια – εγκατάσταση νέων συμπεριλαμβανομένων μερεμετιών στο Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου ¨ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ¨»

Σχετ: 1. Το υπ΄αρ. 7485/12-08-2019  έγγραφό μας

  1. Την υπ΄αρ. Α2α/Γ.Π. 81288/22-11-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

κ.κ. Βουλευτές,

σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικά έγγραφα που αφορούν την έγκριση σκοπιμότητας του έργου « Αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων και προμήθεια – εγκατάσταση νέων συμπεριλαμβανομένων μερεμετιών στο Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου ¨ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ¨».

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα παρά της επανειλημμένες οχλήσεις μας, η ανωτέρω πράξη σκοπιμότητας δεν έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση του ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σε επίπεδο κοινοβουλευτικού έργου, ώστε να υπάρξει η αναμενόμενη εξέλιξη για ένταξη του έργου στο ΠΔΕ και να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

                             Ο  ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ