Δημαρχειο Μεσολογγιου

Απλά κι ελληνικά μιλάμε κ. Παπαδόπουλε…Τι δεν καταλαβαίνετε;


Θεωρούσαμε ότι έστω και αργά ο κ. Παπαδόπουλος θα παραδεχθεί το λάθος του και θα «ανακρούσει πρύμναν». Όμως φεύ…
Τώρα ζητάει ορθή επανάληψη αν και του δόθηκε απάντηση. Στον τίτλο της αποφάσεως γράφει: «Έγκριση ΜΕΛΕΤΗΣ και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση ΜΕΛΕΤΩΝ δημιουργίας δικτύων και δομικών υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου».

Το υπό εκπόνηση έργο και τα εκατομμύρια που παρέθετε στην πρώτη ανακοίνωσή του περιγράφεται γιατί πρέπει να ειπωθεί τι σκοπό έχει η μελέτη, ποιο έργο θα πρέπει να μελετηθεί! Απλά και ελληνικά!


Εάν ο κ. Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να το αντιληφθεί, παρότι γνωρίζει την Ελληνική καλά, με ένα τηλέφωνο στη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής θα είχε τη δυνατότητα να λάβει διευκρινίσεις. Αυτό κάνει ένας υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος. Ρωτάει, ερευνά για να αποκρυσταλλώσει άποψη. Υποδεικνύει, αν θεωρεί ότι κάτι δεν αποδόθηκε καλά. Δεν «πυροβολεί» και «όποιον πάρει ο χάρος»!
Το ότι επικαλείται δε και βρίσκει αποκούμπι στον πρώην Δήμαρχο δεν είναι και τόσο τιμητικό γι’ αυτόν. Γνωρίζουμε και γνωρίζει τι κίνητρα έχει ο καθένας… Εμείς δεν τον βάζουμε στο ίδιο «τσουβάλι».

Όσο για τα άλλα ερωτήματά του… Όλα με την ώρα τους. Ας μην προτρέχει, θα έχει χρόνο να κάνει αντιπολίτευση. Λυπούμαστε όμως που είναι «στείρα».

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Γραφείου Δημάρχου

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων