Σκαρμούτσος

Κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για αποσπάσεις 2020-2021.

ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔIKOTHTA ΚΕΝΑ 2020-2021

ΔΑΣΚΑΛΟI ΠΕ70 -110
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 -46
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ05 -10
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06 -19
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07 -1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ08 -38
ΦΥΣΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 -16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ79.01 -14
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 -1
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ91 -20

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ 2020-2021
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70 -19
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ 60 -2
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ 06 -1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ 8 -2
ΦΥΣΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 11 -2
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ 70.01 -2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 86 -2
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 91 -2

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας