ΟΑΕΔ

Ξεκινούν σήμερα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για την κοινωφελή απασχόληση 36.000 ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες.

Στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου η Κοινωνική Απασχόληση αφορά την κάλυψη 145 θέσεων.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Οι θέσεις είναι οι παρακάτω:

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (145 θέσεις)

ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ3
ΔΕΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ3
ΔΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ1
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ3
ΔΕΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ5
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ4
ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ3
ΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ2
ΔΕΜΟΥΣΙΚΗΣ1
ΔΕΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ2
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1
ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΔΕΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΔΕΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ9
ΔΕΨΥΚΤΙΚΩΝ1
ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ4
ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1
ΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΤΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ6
ΤΕΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ4
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ8
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ42
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ5
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ1
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ10

Εκ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου