Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., μετά από απόφαση του Σωματείου να προχωρήσει σε προειδοποιητική απεργία τη Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020. Ζητώντας από την επιχείρηση να ανακαλέσει την απόφασή της για τις απολύσεις των εργαζομένων στη φύλαξη και να συζητηθεί η υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής  Σύμβασης εργασίας και τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας.Ως Διοίκηση καλούμε τη Κυβέρνηση να επέμβει με δραστικό τρόπο στις αποφάσεις της Εταιρείας και να μην επιτρέψει να υλοποιηθούν τέτοιου είδους ενέργειες σε βάρος εργαζομένων και των οικογενειών τους σε μια κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε όλοι.

Η Διοίκηση  του Ε.Κ.Μ.