ΚΔΑΠ Μεσολογγίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                       

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                          

ΒΥΡΩΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ – ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ                                      

Τ.Κ.: 302 00 – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Τηλ. & Fax: 26310 55069    

πληροφορίες: 2631055068

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26/6/20
Αριθ. Πρωτ.: 600

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΘΕΜΑ: Προσφορές για μεταφορά παιδιών σε ΚΔΑΠ Νεοχωρίου για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ι. Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σωτηρακόπουλος Γεώργιος.

Λαμβάνοντας  υπόψη τις διατάξεις:

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ)

Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 12, 116 και 118

Την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των μαθητών της Δομής ΚΔΑΠ Νεοχωρίου εντός του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2020 – 2021 και συγκεκριμένα για την διαδρομή, Νεοχώρι – Μάστρο – Γουριά – Πεντάλοφο – Λεσίνι – Μαγούλα  – Κατοχή και επιστροφή, με λεοφωρείο 50 θέσεων.

Την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης η οποία είναι εγγεγραμένη στον Προϋπολογισμό  του οικ. Έτους 2020 στον κωδικό 64.00.06 με τίτλο<έξοδα μεταφοράς παιδιών ΚΔΑΠ>

                                                Ζητά

Την κατάθεση κλειστών οικονομικών προσφορών μέχρι τις 6/7/2020

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα Γραφεία της Επιχείρησης στο Βυρώνειο κτίριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ