δευαμ μεσολογγι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, που στον Δήμο μας επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρουσιάζεται υπερκατανάλωση του πόσιμου νερού, με συνέπεια να είναι πολύ μειωμένη η πίεση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και οι καταναλωτές που διαμένουν σε ορόφους, σε μεγαλύτερα υψόμετρα ή σε τερματικά σημεία να μην υδροδοτούνται.

Επισημαίνουμε, ότι το πόσιμο νερό δεν επαρκεί για ποτίσματα, ακόμη και σε κοινόχρηστους χώρους, ούτε και για ανεξέλεγκτη χρήση στα ντούς στις παραλίες και στο σπίτι, στο πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων, αυτοκινήτων κλπ.

Καλούμε όλους τους καταναλωτές και κάθε αρμόδιο φορέα να κάνουν ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού, για να φτάσει για όλους.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ