Την Παρασκευή δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Αιχμή» ένα ανυπόγραφο κείμενο με τίτλο «Δήμος προς Δασκαλή». Υποθέτω ότι o κ. Δήμαρχος υιοθετεί τις ανακρίβειες που περιλαμβάνονται σε αυτό, αφού δεν υπήρξε διάψευσή του για ένα κείμενο χωρίς υπογραφή και με απαράδεκτο τίτλο.

Κύριε Δήμαρχε, η συνεργασία φαίνεται στην πράξη. Σας διαβεβαιώνω ότι το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου και η Πρόεδρός του έχουν εισπράξει μόνο λόγια και αγνόηση. Πώς αλλιώς δικαιολογείται ότι μετά από 10 μήνες στον Δημαρχιακό θώκο δεν έχετε ακόμα συναντήσει το Συμβούλιο της Κοινότητάς μας, ως σώμα;

Ο θεσμός του Προέδρου της Κοινότητας και του Συμβουλίου έχει προβλεφθεί από το νομοθέτη με στόχο να βοηθήσει τον εκάστοτε Δήμαρχο ο οποίος δεν μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρίσκεται παντού (ενδοδημοτική αποκέντρωση). Έχει προβλεφθεί για να υπάρχει και να ακούγεται η φωνή κάθε περιοχής μέσα στο Δήμο. Έχει προβλεφθεί για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η συμμετοχή. Βέβαια, η εξέλιξη του θεσμού εξαρτάται από τους ανθρώπους που τον υπηρετούν. Έθεσα τον εαυτό μου ως υποψήφια στις εκλογές, επειδή πίστεψα στο θεσμό και τις αρμοδιότητες που του δίνονται από το νομοθέτη. Συνεπώς, το Συμβούλιο και εγώ θα εφαρμόσουμε κάθε αρμοδιότητα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Μέριμνα, εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις, βεβαιώσεις, αποφάσεις. Αν έχετε διαβάσει ολόκληρη την εγκύκλιο που επικαλείστε θα έχετε διαπιστώσει ότι ξεκινάει ως εξής: «Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης από τα όργανα διοίκησης του δήμου τα οποία και είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων».

Ωστόσο, επιτρέψτε μου κ. Δήμαρχε, να παραθέσω πραγματικά γεγονότα για τον τρόπο που εσείς εννοείτε τη «συνεργασία» και τη συμμετοχή μας στη λήψη των αποφάσεων:

Α. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας, δεν με καλούσατε στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής ενώ είστε υποχρεωμένος, εσείς και οι συνεργάτες σας, σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 και άρθρο 77 Ν. 4555/2018. Την παράλειψη αυτή επεσήμανα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Έκτοτε λαμβάνω σχετική πρόσκληση μόνο για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για τις αντίστοιχες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία μάλιστα προεδρεύετε, συνεχιζόταν το θέμα παρά τη ρητή νομοθεσία και την παραπάνω εγκύκλιο. «Ο πρόεδρος της Κοινότητας και ο πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας προσκαλείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Οικονομική Επιτροπή και δικαιούται να λάβει τον λόγο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την Κοινότητά του».

Έκανα υπομονή 6 μήνες, στέλνοντας e-mails, ζητώντας να με καλέσετε, ενημερώνοντάς σας και από κοντά. Όμως, το πρόβλημα συνεχίστηκε. Αναγκάστηκα να προσφύγω στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία και με δικαίωσε με απόφαση της, ακυρώνοντας απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επειδή ακριβώς δεν με είχατε καλέσει, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία. Αυτό κ. Δήμαρχε δεν το δημοσιοποίησα, αν και όπως φαίνεται, θα έπρεπε να το είχα κάνει. Έκτοτε βέβαια, με καλείτε.

Β. Αφού κατόρθωσα να πετύχω το αυτονόητο, πάλεψα επίσης να περιλαμβάνεται στα πρακτικά η παρουσία μου και το γεγονός ότι παίρνω τον λόγο, αφού ότι και να εκφράσω, δεν μπαίνει στο απόσπασμα της απόφασης. Από την στιγμή που επεσήμανα και αυτό το αυτονόητο, μου ανακοινώθηκε ότι τηρούνται πρόχειρα πρακτικά που μένουν στο φάκελο της απόφασης. Φοβερή πατέντα διαφάνειας και δημοσιότητας.

Γ. Από το Σεπτέμβριο επίσης, προσπαθώ να πετύχω τη δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των Δημοτών (αρ. 85 Ν.4555/2018, αρ.41 ΠΔ 28/2015, άρθρα 9, 14 και 15 του κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου» ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΡΖ-Η, άρθρο 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , άρθρα 1, 2 και 3 Ν.3861/2010, εγκύκλιος 88/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δ. Τέλος, παρά τις γραπτές και προφορικές αιτήσεις της Κοινότητας Μεσολογγίου εξακολουθείτε να μην παραχωρείτε την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να διεξάγονται εκεί οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου μας. Φοβερή συνεργασία. Η αίθουσα παραχωρείται σε άλλους συλλόγους και φορείς αλλά όχι στο Συμβούλιο Κοινότητας. Αναγκαζόμαστε λοιπόν, να κάνουμε τις συνεδριάσεις μας εντός της Πινακοθήκης, εντός Μουσείου, κουβαλώντας κάθε φορά προβολέα και οθόνη, έχοντας πάντα την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου με τα ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, αφού η συνεδρίαση είναι δημόσια και η πόρτα μας πρέπει να είναι ανοιχτή. Σας προσκαλώ κ. Δήμαρχε, να ενημερωθείτε για το πού συνεδριάζουν σε γειτονικούς Δήμους τα συμβούλια Κοινότητας της έδρας του Δήμου.

Θα ήθελα να κλείσω αυτό το ενυπόγραφο δημοσίευμα με την αρμοδιότητα του Δημάρχου που ο νόμος θέτει ως πρώτη και κύρια:

«Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας» (άρθρο 58 Ν.3852/2010 & παρ. 3 του άρθρου 44 Ν.3979/2011).

ΥΓ. 1 : Εδώ και δύο μήνες, από τις 08/05/2020, μαζί με άλλους 13 Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου, έχω συνυπογράψει μια αίτηση (υπ’ αριθμ. πρωτ. 7828) για να συναντηθούμε μαζί σας, με θέμα «Επείγουσα συνάντηση». Ακόμα περιμένουμε απάντηση. Υποθέτω ότι και η αργοπορία απόκρισης σας είναι μέσα στα πλαίσια της «καλής συνεργασίας», όπως βέβαια εσείς την εννοείτε.

ΥΓ. 2 : Οι βεβαιώσεις εκτέλεσης των έργων δεν είναι πράξεις αποφασιστικού χαρακτήρα. Είναι βεβαιώσεις. Αν θέλετε να δείτε τον χαρακτήρα τους, αυτός είναι διαπιστωτικός. Άλλο η απόφαση και άλλο η βεβαίωση. Αν βέβαια, σε επόμενες συμβάσεις, εξαιρέσετε τους Προέδρους από την διαπίστωση της εκτέλεσης των έργων (επειδή τους θεωρείτε εκ του περισσού), στερείτε στον αιρετό θεσμό ουσιαστική σχέση με το καθήκον του. Θέτετε στο περιθώριο τους ανθρώπους που έχει επιλέξει η κοινωνία (άρθρα 82, 83, 84 Ν. 4555/2018).

ΥΓ 3 : Οι υπηρεσίες ορθά και νόμιμα πρόβλεψαν τη βεβαίωση εκτέλεσης και από τον Πρόεδρο της εκάστοτε Κοινότητας (άρθρα 53ια, 142, 146, 200 παρ.6, 216 Ν. 4412/2016). Η ευθύνη ενημέρωσης ανήκει σε εσάς και στον αρμόδιο για το θέμα αντιδήμαρχό σας που υπογράφετε τις συμβάσεις. Η μετακύλιση των ευθυνών δεν τιμά κανέναν.

ΥΓ. 4 : Μήπως, την ώρα που ήρθα να σας βρω, θα έπρεπε να με προσκαλέσετε και εμένα στη συνεδρίαση για το γήπεδο, ώστε να ενημερωθώ, αφού πρόκειται για έργο εντός της Κοινότητας στην οποία έχω εκλεγεί ως Πρόεδρος;

#συνεργασία

Όλγα Δασκαλή

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου