Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Δήμος Μεσολογγίου εν συνέχεια της σύσκεψης που συγκάλεσε η Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία», γνωστοποιεί ότι ξεκινά η διαδικασία αποστολής και συγκέντρωσης των προτάσεων των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η αποστολή μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] και σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στην διεύθυνση Αθ. Ραζηκότσικα 12 με την ένδειξη: Για την Επιτροπή «Ιερά Πόλις Μεσολογγίου Επανάσταση Αυτοθυσία».

Σημειώνεται πως η αποστολή των προτάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Πληροφορίες στα τηλ: 26313-60903 / 26310-27268

Εκ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου