Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), επιδιώκοντας, σε όλα τα στάδιά του την ενεργή συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της πόλης.

Το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που στοχεύει στην οργάνωση του μελλοντικού συστήματος μετακινήσεων ατόμων και αγαθών στο αστικό περιβάλλον, μέσω της προώθησης βιώσιμων μορφών μετακίνησης όπως το βάδισμα, το ποδήλατο και η αστική συγκοινωνία. Θεμέλιο σχεδιασμού ενός ΣΒΑΚ, είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μετακίνησης για όλους τους πολίτες, η βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και η διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικά φιλικού αστικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ο Δήμος προχώρησε στην ανάλυση και εναρμόνιση υφιστάμενων μελετών και στρατηγικών σχεδίων σχετιζόμενων με τις μετακινήσεις, ενώ παράλληλα προχώρησε και στην ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας της πόλης συλλέγοντας δεδομένα κινητικότητας μέσω μετρήσεων και αυτοψιών. Από τη διαδικασία αυτή, προέκυψαν οι στρατηγικοί άξονες του ΣΒΑΚ, οι οποίοι πλαισιώθηκαν με τρία εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας. Οι φορείς και οι  πολίτες του Δήμου, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ανέδειξαν το ιδανικό κατά την άποψή τους, σενάριο για την πόλη, το οποίο στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε μέτρα κινητικότητας.

Στο τελικό στάδιο της εκπόνησης του σχεδίου, ο Δήμος έχοντας διαμορφώσει το προσχέδιο των μέτρων του ΣΒΑΚ, δίνει τον λόγο και πάλι στους φορείς της πόλης, με στόχο να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των μέτρων κινητικότητας με τις ιδέες και τις παρατηρήσεις τους. Καλεί δε τους φορείς του δικτύου να στείλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα αστικής κινητικότητας έως την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2020 και να συμμετάσχουν στην «Τέταρτη (4η) θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου», που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00

Εκ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου