Καλύτερες προοπτικές για την διεκδίκηση έργων αναζητεί ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου. Συνάντηση εργασίας με την διοίκηση του Δικτύου «Βιώσιμη Πόλη».

Τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας με το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» συζήτησαν πρόσφατα ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος με την διοίκηση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
Ο Κώστας Λύρος υποδέχτηκε στο Δημαρχείο τον πρόεδρο του Δικτύου και γενικό γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη και τον γενικό διευθυντή Ιωάννη Γεώργιζα και είχαν μια γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία χαράχτηκαν τα επόμενα βήματα συνεργασίας.
Η «Βιώσιμη Πόλη», σύμφωνα με τον κ. Καφαντάρη είναι σε θέση να παράσχει τεχνογνωσία και αρωγή στο Δήμο σε θέματα μελετών, έργων, εξειδικευμένου προσωπικού κ.λπ. που θα τον βοηθήσουν εν τοις πράγμασι για να διεκδικήσει με αξιώσεις την συμμετοχή σε χρηματοδοτικά εργαλεία και να καλύψει τις αδυναμίες των υπηρεσιών του.
Ο Κώστας Λύρος τόνισε πως διακηρυγμένη απόφαση της δημοτικής αρχής είναι να εστιάσει στην καλύτερη διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και είναι μονόδρομος η αναζήτηση όχι μόνο τεχνογνωσίας, αλλά και των μέσων για να καλύψει ελλείμματα και παθογένειες. Μάλιστα το επόμενο διάστημα θα τεθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στην συνεργασία με κυρίαρχο μέλημα ο Δήμος να ετοιμάσει μελέτες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Εκ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου