Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η  Τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δ. Κατάστημα Αιτωλικού για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Παραχώρηση αύλειου  χώρου πλησίον Αγίου Γερασίμου Κεφαλόβρυσου στον κοινόχρηστο χώρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 18 Ιουλίου 2020 ,
  2. Παραχώρηση αύλειου χώρου μπροστά από το πνευματικό κέντρο πλησίον Αγίου Γερασίμου Κεφαλόβρυσου για γαμήλια εκδήλωση στις 20 Σεπτεμβρίου 2020,
  3. Παραχώρηση – άδεια , μουσικής εκδήλωσης επί της οδού Κ. Λάσκαρη, την Παρασκευή 14 Αυγούστου και ώρα 21:00 έως το πέρας της εκδήλωσης,
  4. Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση χώρων,
  5. Απόφαση καθορισμού θέσης λαϊκή αγοράς,
  6. Κλείσιμο κεντρικού δρόμου Κ. Λάσκαρη από τις 21:00μμ – 4:00πμ κατά την θερινή περίοδο.

Η Πρόεδρος Μαντζή Κωνσταντίνα