Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Αφού ο κ. Πάνος Παπαδόπουλος προσπέρασε το λάθος του να βαφτίσει έργο εκατομμυρίων τις μελέτες, που αποφασίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή, αφού το λαβράκι αποδείχθηκε μαρίδα, τώρα νομίζει ότι βρήκε νέο πεδίο δόξης για να κάνει κριτική.

Κι εμείς το δηλώνουμε. Την κριτική δεν την φοβούμαστε. Την επιζητούμε, αρκεί να είναι εποικοδομητική, γιατί τότε μόνο βοηθάει τον τόπο.

Επί του θέματος:

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην οποία αναφέρεται ο δημοτικός σύμβουλος δεν αφορά το τόσο αναγκαίο αντιπλημμυρικό έργο των εκατομμυρίων, που θα σώσει τις πληγωμένες περιοχές, αλλά τις μελέτες αυτού.

Πρόκειται για σύνθετες και εξειδικευμένες μελέτες, που πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην κινδυνεύσει η χρηματοδότηση και γρήγορα να δημοπρατηθούν τα έργα με αδιάβλητες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν συνθήκες υγειούς ανταγωνισμού και την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Το ποσοστό της έκπτωσης μονό χαμηλό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και τούτο διότι: Σύμφωνα με την νομοθεσία περί αμοιβών μηχανικών για τον προϋπολογισμό των έργων, το ποσό που δημοπρατήθηκε αντιστοιχούσε στη μελέτη της μίας μόνο περιοχής.

Με παρέμβαση όμως της δημοτικής αρχής και προσωπικά του κ. Δημάρχου, ο υπολογισμός των αμοιβών για τους μελετητές έγινε με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας που θα απαιτηθούν από αυτούς και όχι με βάση τον προϋπολογισμό του έργου που αυτομάτως μας οδηγούσε σε πολύ υψηλότερα κόστη μελετών. Κι έτσι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσθηκε η μελέτη και της δεύτερης περιοχής.

Η άγνοια της νομοθεσίας για τις μελέτες και το κόστος τους σίγουρα οδηγεί σε εσφαλμένα και πρόχειρα συμπεράσματα. Αυτό για ένα απλό πολίτη δικαιολογείται και συγχωρείται. Όχι όμως για τον έμπειρο δημοτικό σύμβουλο….Άλλωστε κανείς δεν του αρνήθηκε την ενημέρωση. Θα μπορούσε απλώς να ρωτήσει την τεχνική υπηρεσία ή όποιον εμπιστεύεται. Αλλά δεν το έπραξε…

Μάλιστα το κακόβουλο, πρόχειρο και αμελέτητο του λόγου του αποδεικνύεται και από τον χαρακτηρισμό των μελετών ως «τυποποιημένες» την στιγμή που ομολογουμένως πρόκειται για μελέτες σύνθετες, που συνδυάζουν και υδραυλικά και αφορούν μια ευρεία έκταση πολλών εκταρίων. Θα το διαπίστωνε με μια ματιά… Αν την έριχνε… Αλλά δεν το έκανε!

Τέλος και σε ότι αφορά την διαδικασία να ενημερώσουμε ότι για το διαγωνισμό των 31.600€ πλέον ΦΠΑ για δύο (2) μελέτες προσκλήθηκαν τρεις μελετητές, αλλά φυσικά και όσοι άλλοι ενδιαφέρονταν μπορούσαν να λάβουν μέρος καθώς ο διαγωνισμός ανέβηκε στο ΚΗΔΜΗΣ όπου έχουν την δυνατότητα καθημερινά να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά συνέπεια «άνθρακες ο θησαυρός» και πάλι κε Παπαδόπουλε.

Τον πήχη στα θέματα ηθικής τάξεως και διαφάνειας τον έχουμε πολύ ψηλά και δεν πρόκειται να τον υποστείλουμε, όσο και αν κάποιοι μανιωδώς θέλουν να δημιουργούν σκιές… Μάταια!!!

Εκ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου