Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε την ένταξή του έργου «Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού 234.416,00 € (Συμμετοχή Δήμου 20%) (Αρ. Απόφασης 141.9.1/2018 ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ).

Ένα έργο που σχεδίασε, μελέτησε και εμπνεύστηκε η προηγούμενη δημοτική αρχή για την καλύτερευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Το έργο εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», κωδικός «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οχτώ (8) συστημάτων βύθισης και ανύψωσης τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και συγκεκριμένα:

Δύο (2) συστήματα στην Δ.Δ. Μεσολογγίου, Τρία (3) συστήματα στην Τ.Κ. Αιτωλικού, Δύο (2) συστήματα στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και Ένα (1) σύστημα στην Τ.Κ. Κατοχής.

etoliko.gr