δευαμ μεσολογγι

Συνεχίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, να επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στον Δήμο μας και παρουσιάζεται υπερκατανάλωση του πόσιμου νερού, με συνέπεια να είναι πολύ μειωμένη η πίεση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και οι καταναλωτές που διαμένουν σε ορόφους, σε μεγαλύτερα υψόμετρα ή σε τερματικά σημεία να μην υδροδοτούνται. 

Ιδιαίτερα το πρόβλημα οξύνεται, όταν το ΓΟΕΒ ή τα ΤΟΕΒ για δικούς τους λόγους, διακόπτουν για μέρες την παροχή νερού στο αρδευτικό τους δίκτυο.

Επισημαίνουμε, ότι το πόσιμο νερό δεν επαρκεί για ποτίσματα, ακόμη και σε κοινόχρηστους χώρους, ούτε και για ανεξέλεγκτη χρήση στα ντούς στις παραλίες και στο σπίτι, στο πλύσιμο  δρόμων και πεζοδρομίων, αυτοκινήτων κλπ.

Καλούμε όλους τους καταναλωτές και κάθε αρμόδιο φορέα να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη και να κάνουν ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού, για να φτάσει για όλους.

Το πόσιμο νερό δεν είναι ανεξάντλητο!!!

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ