ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Γνωρίστε τον άγνωστο Παράδεισο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού»

Η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ελλάδας, η 2η μεγαλύτερη της Ευρωπαϊκής Μεσογείου και αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας ενταγμένη στη Σύμβαση ΡΑΜΣΑΡ και στο Δίκτυο NARURA 2000. Όλα αυτά τo Σάββατο 18 Ιουλίου στις 19:30 π.μ.

 Μέσα από την οικοπεριήγηση θα πραγματοποιηθεί βιωματική γνωριμία με το ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον σε όλες τις εκφάνσεις του και περιλαμβάνει: 

  • Ενημέρωση για τη δημιουργία της λιμνοθάλασσας, τις οικολογικές αξίες και λειτουργίες της.
  • Παρατήρηση πουλιών.
  • Παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής. Οι αλιευτικές τεχνικές («διβάρια») που διατηρούνται αναλλοίωτες επί αιώνες και ο κύκλος του αλατιού.
  • Πολιτισμικά στοιχεία. Αρχιτεκτονική και ναυπηγική άρρηκτα δεμένες με τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Παραδοσιακά αλιευτικά προϊόντα και γεύσεις (το αυγοτάραχο Μεσολογγίου (Π.Ο.Π.) και τα Μεσολογγίτικα παστά).

 Οικοπεριηγήτρια: Σισία Ρούσση

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στη δραστηριότητα. 
Μέγιστος αριθμός ατόμων: 20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Δήλωση Συμμετοχής: https://messolonghibylocals.com/events/oikoperiigisi-sti-limnothalassa-me-ti-sisia-roussi/

*Μέρος του κόστους συμμετοχής θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Messolonghi By Locals*

Messolonghi By Locals