Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι μετά τη παραίτηση του συναδέλφου Πλάκα Σπυρίδων και την εκλογική διαδικασία που ακολούθησε, η νέα σύνθεση του συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:                           Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

Αντιπρόεδρος:                    Καπνίσης Αθανάσιος

Γεν. Γραμματέας:               Αντωνόπουλος Σπυρίδων

Αναπλ. Γραμματέας:         Κωστόπουλος Σπυρίδων

Ταμίας:                                  Τσαπατώρης  Γεώργιος

Έφορος:                               Παπαζήσης Χρήστος

Μέλος:                                   Γκεζέπης Αντώνιος

Μέλος:                                   Κυριάκος Κων/νος

Μέλος:                                   Στογιάννης Δημήτρης

                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος   Παπαδημητρόπουλος Διονύσιος

Ο Γεν. Γραμματέας Αντωνόπουλος Σπυρίδων