Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών ενημερώνει τα μέλη του ότι ζητείται χειριστής για χρήση οικοδομικού γερανού. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Σωματείου για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλ. επικοινωνίας: 6909401071 Γκεζέπης Αντώνης.

Εκ της Διοικήσεως