Ο πρόεδρος Κουτσοθεόδωρος Γιάννης συγκαλεί έκτακτο τοπικό συμβούλιο την Δευτέρα 20/7/2020 και ώρα 19.00 με μοναδικό θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης απο το υπουργείο Παιδείας.

Στις 17/7/2020 με δημοσίευση στο ΦΕΚ με Αριθμό Φ. 10/90544/ΜΑ/Δ1 της απόφασης ανακοινώνεται η συγχώνευση του 3/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΡΟΥ με 33 μαθητές με το 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ με 30 μαθητές.

Πριν την απόφαση υπήρχαν αρνητικές εισηγήσεις για την συγχώνευση αυτή απο τους αρμόδιους φορείς, συνδικαλιστικά και θεσμικά όργανα Εκπαίδευσης και Αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει κλείσιμο της σχολικής μονάδας καθώς και υποβάθμιση της κοινότητάς μας.

Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας ΜΑΣΤΡΟΥ

Κουτσοθεόδωρος Γ. Ιωάννης