Το Ξενοκράτειο λειτουργούσε από το 1884 ως Παρθεναγωγείο, στην πορεία των καιρών άρχισε να λειτουργεί και ως Αρρεναγωγείο, αποτέλεσε δωρεά του Θεόδωρου και Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, μετέπειτα στο χώρο του στεγάστηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης ως που σταμάτησε να είναι λειτουργικό λόγω της φθοράς του χρόνου και της μη συντήρησής του.

Το έργο αυτό πήρε σάρκα και οστά από την προηγούμενη δημοτική αρχή της πόλης του Μεσολογγίου επι Δημαρχίας Νικολάου Καραπάνου και του τότε Περιφερειάρχη Αποστόλη Κατσιφάρα.

Κτίρια στολίδια σαν και αυτό στο Μεσολόγγι υπήρχαν πολλά δυστυχώς δεν διασώθηκαν, θα μπορούσαν όμως να αποτελούν σήμα κατατεθέν της Αρχιτεκτονικής αισθητικής της πόλης.

Από σήμερα λοιπόν, το Ξενοκράτειο χαρίζει στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου ένα Αρχαιολογικό Μουσείο στο οποίο θα φιλοξενούνται και θα αναδεικνύονται αρχαιολογικά ευρήματα που τα τελευταία χρόνια ήρθαν στο φως, κατά την εκτέλεση έργων υποδομής στο νόμο μεταξύ αυτών και της Ιόνιας Οδού.

Πηγή eleftherifoni.gr