Παραθέτουμε παρακάτω προς ενημέρωση των δημοτών ανακοίνωση της Cosmote A.E. για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην πόλη του Μεσολογγίου:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι από την Τρίτη 21/7/20 έως και το Σαββάτο 25/7/20 θα γίνονται εργασίες στις περιοχές που περικλείονται μεταξύ των οδών Βλαχοπούλων, Σπ. Τρικούπη, Π. Σταυροπούλου (περιοχή Ανατολικά Αλίπεδα) και στις κάθετές τους, λόγω διάνοιξης μικροτάφρου οπτικών ινών του ΟΤΕ στα πλαίσια της αναβάθμισης δικτύων νέας γενιάς FTTH.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Εκ της Cosmote A.E.