Εκφράζουμε τις έντονες αντιρρήσεις για την συγχώνευση -υποβάθμιση σχολικών μονάδων στα χωριά των Οινιάδων και κατά συνέπεια καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για την απόφαση (ΦΕΚ με Αριθμό Φ. 10/90544/ΜΑ/Δ1) που υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση στην περιοχή μας και υπονομεύει τις ζωές των κατοίκων της.

Ειδικότερα, η συγχώνευση του 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Μάστρου με το 3/Θ Δημοτικό Σχολείου Γουριάς και τη δημιουργία ενός 4/Θ Δημοτικού Σχολείου με έδρα τη Γουριά, βρίσκει αντίθετη σύσσωμη τη τοπική κοινωνία, η οποία εκφράστηκε ακόμη και από το ανώτατο θεσμικό όργανο διοίκησης του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του θέματος.

Ως εκ τούτου, καταγγέλλουμε απερίφραστα την απόφαση της Κυβέρνησης, καθώς τέτοιες ενέργειες χτυπάνε τα βαριά πληττόμενα νοικοκυριά του τόπου μας, οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, περικόπτουν θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών και εν τέλει ακυρώνουν το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας.

Στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα των κατοίκων της Μάστρου για την αναστολή της απόφασης κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου.

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Οινιάδων