Κατά τις διεξαχθείσες Εκλογές της 22ας Ιουλίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την θέση του Κοσμήτορα της Σχολής, αναδείχθηκε ο Καθηγητής Νίκος Ζαχαριάς, με τριετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΑΕΠΣ)