ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ!

Για το πολύπαθο έργο “Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας”, προϋπολογισμού 3,35 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας και είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού”, είχε ανακοινωθεί πως οι εργολαβικές προσφορές θα κατατίθεντο μέχρι τις 21 Ιουλίου και η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνονταν στις 24 Ιουλίου 2020 (Διαύγεια ΠΔΕ).

Μάταια.

Μαθαίνω πως αιτία της αναβολής ήταν χοντροκομμένο “υπηρεσιακό λάθος” στη σχετική προκήρυξη, για το οποίο ενδεχομένως να ευθύνονται οι “υπηρεσιακές μεταβολές” των τελευταίων μηνών…


Θυμίζω πως στις 16 Φεβρουαρίου 2020, ο Αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης σε συνέντευξη του στην εφημερίδα “Συνείδηση”, δήλωνε μεταξύ άλλων: “Η δημοπράτηση θα γίνει άμεσα και εντός του 2021 θα ξεκινήσει η ανάπλαση”.

Μετά την αναβολή, το “άμεσα” ευελπιστούμε να είναι στα τέλη του 2020. Κρίμα, γιατί η ευκαιρία μιας νέας φωτογράφησης μετατέθηκε για το 2021!

Παναγιώτης Κατσούλης