Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη μας, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος, παρατηρούνται πτώσεις τάσης, με συνέπεια τα όργανα προστασίας να σταματούν για λίγα λεπτά τις αντλίες στο κεντρικό αντλιοστάσιο στον Εύηνο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρουσιάζεται και πτώση στην πίεση λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης. Τον μήνα Ιούλιο, προκειμένου να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς στην αυξημένη ζήτηση, έχουμε διοχετεύσει τις αντλίες απευθείας στο δίκτυο ύδρευσης. Δυστυχώς το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μας έχει πολλές απώλειες, κυρίως από διαρροές και ευελπιστούμε, ότι θα χρηματοδοτηθεί η αντικατάστασή του στην αρχή του 2021. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει έτοιμη μελέτη.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ