Όσοι έχουν δανειστεί βιβλία και η ημερομηνία δανεισμού είναι μέχρι 31 Ιουλίου, παρακαλούνται να τα επιστρέψουν άμεσα. Οι υπόλοιποι μπορούν να τα επιστρέψουν από 24 έως 28 Αυγούστου. Καλό υπόλοιπο Καλοκαιριού!!!

Εκ της Διευθύνσεως