Η αποκατάσταση και η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Αποδίδει» καρπούς η συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπ. Πολιτισμού και η δουλειά των στελεχών της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Η αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων στην Πλευρώνα και τις Οινιάδες εντάχθηκε, όπως πληροφορείται το ΑγρίνιοCulture.gr στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Η ένταξη των έργων έρχεται ως συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και τις επαφές που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και τον Περιφερειάρχη Νεκτ. Φαρμάκη.

Το έργο για την αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας έχει προϋπολογισμό 900.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο έργο για το αρχαίο θέατρο στις Οινιάδες έχει προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Τα έργα θα εκτελεστούν ως είθισται με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, βάσει των εγκεκριμένων μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελέτες για την αποκατάσταση αμφότερων των αρχαίων θεάτρων, εκπονήθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Δήμο Μεσολογγίου, ενώ εγκρίθηκαν το Μάρτιο του 2017 από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, που αφορά –επί του παρόντος- τα δύο από τα πέντε αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ θέμα ημερών εκτιμάται πως είναι και η ένταξη του αρχαίο θεάτρου της Στράτου. Αξίζει να σημειωθεί πως με δεδομένο ότι το Υπουργείο Πολιτισμού στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2014-2020) δεν διαθέτει πόρους από το ΕΣΠΑ, έτσι πολλά έργα «μεταφέρθηκαν» στα προγράμματα των Περιφερειών. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή των αρχαίων θεάτρων της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς μετά την πρωτοβουλία των δήμων της περιοχής και της Περιφέρειας τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να καταρτιστούν οι μελέτες αποκατάστασης, τώρα ανοίγει επιτέλους ο ορίζοντας υλοποίησης των έργων.

Θα ήταν ακόμη παράλειψη να μην γίνει μια μνεία στην προσπάθεια που καταβάλλει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανία με τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων για την ένταξη των έργων αυτών. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια η Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει «τρέξει» σημαντικά έργα, όπως το νέο Αρχαιολογικό Μουσείου στο Θέρμου και η ανακατασκευή και η μετατροπή σε αρχαιολογικό μουσείο του «Ξενοκράτειου» στο Μεσολόγγι, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να λειτουργήσει το 2021.

Τι περιλαμβάνει το έργο στην Πλευρώνα
Το αρχαίο θεάτρο της Πλευρώνας

Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση κα ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» προβλέπονται να υλοποιηθούν εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης, προστασίας και ανάδειξης του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους του κοίλου και των παρόδων, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα, στον αποχετευτικό αγωγό και στον πύργο του θεάτρου.
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, όπως η σύνταξη μελέτης εφαρμογής κονιαμάτων και ενεμάτων, ολοκληρωμένης αποστράγγισης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ και πυρασφάλειας, διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και προβολής του έργου στο ευρύ κοινό, τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων, μία εκ των οποίων σε γραφή Braille, έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (ελληνικά-αγγλικά και σε γραφή Braille), κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση κ.ά.
Με τις προτεινόμενες εργασίες αποκατάστασης τόσο για το κτήριο της σκηνής όσο και για το κάτω και άνω κοίλο (επιθέατρο), επιδιώκεται η αποκατάσταση, σε επιτρεπτά όρια, της μορφής του μνημείου για λόγους αισθητικούς, διδακτικούς και πρακτικούς, χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητά του, καθώς το νέο υλικό παραμένει σε χαμηλά ποσοστά.

Τι περιλαμβάνει το έργο στο θέατρο των Οινιαδών

Με το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Οινιαδών» προβλέπονται να υλοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και προστασίας των διαβρωμένων βραχωδών επιφανειών (κοίλο) και των κατακερματισμένων ή ρηγματωμένων λίθων και αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου με σφραγίσεις (ενέματα με ειδικό κονίαμα), συμπληρώσεις (με μέλη από φυσικό ή τεχνητό λίθο) και συγκολλήσεις.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις αποξήλωσης, εξυγίανσης της θεμελίωσης και ανάταξης εδωλίων, εργασίες διαμόρφωσης των τοπικών εξομαλύνσεων στο κοίλο, αποκατάσταση και συμπλήρωση των αναλημμάτων των παρόδων, αποκατάσταση αρχιτεκτονικών μελών, διδακτική τοποθέτησή τους και ανάδειξη της κάτοψης του σκηνικού οικοδομήματος, συμπλήρωση του λίθινου πλαισίου της ορχήστρας με νέα μέλη και επίστρωσή της με ειδικό κονίαμα και τέλος, διευθέτηση των όμβρων υδάτων για την προστασία του θεάτρου. Για τις εξειδικευμένες στερεωτικές & αναστηλωτικές εργασίες προβλέπεται η επίβλεψη από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα με εμπειρία σε ανάλογα έργα.
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές μελέτες (εφαρμογής και αντοχής κονιαμάτων, έρευνας-αποτύπωσης και ταύτισης διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, ανάταξης δόμων στα αναλήμματα, απορροής όμβριων υδάτων, ηλεκτρομηχανολογική και πυρασφάλειας).
Για τη δημοσιότητα της πράξης, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα του έργου, θα τοποθετηθεί κάμερα (η οποία θα καταγράφει τις σημαντικότερες αναστηλωτικές εργασίες), ενημερωτική πινακίδα (δίγλωσση και σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης), θα εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο (δίγλωσσο και σε γραφή Braille) και εκπαιδευτικό φυλλάδιο για μαθητές και, τέλος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για την παρουσίαση του έργου.

Πηγή : agrinioculture.gr