Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας & Ανάπτυξης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Νίκου Καραπάνου, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ70697/861 (ΦΕΚ 3088/Β΄/24.07.2020) η οποία δίνει το δικαίωμα, στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι, να υποβάλουν αίτημα, ώστε να λάβουν εφάπαξ ειδικό βοήθημα από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

-Μέχρι τις 30/04/2020 να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.

-Η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

-Αθροιστικά πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με την σύνθεση του νοικοκυριού και με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ Β’2281) Απόφαση «Καθορισμός των ορών και των Προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Η κατάθεση των αιτήσεων  με τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, καθώς και στο  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 στο Ισόγειο). Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26313/63430/431 και 26313/363425 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) φορολογικού έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
  2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά σημειώματα) φορολογικού έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
  3. 3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
  4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  6. Γνωστοποίηση πιστοποίησης Αναπηρίας Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (εάν υπάρχει)
  7. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα/Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ’ οίκον μηχανικής υποστήριξης σε ισχύ (εάν υπάρχει)

Εκ του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου