Η συνεργασία μου με την Δημοτική Αρχή και προσωπικά με το Δήμαρχο κ. Κώστα Λύρο έως σήμερα ήταν άψογη.

Η βοήθειά του τόσο του κ. Δημάρχου όσο και της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Τ.Κ. Λεσινίου ήταν σημαντική.

Πεπεισμένος ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχίσει απρόσκοπτα και στο μέλλον με γνώμονα της Τοπικής Κοινότητας Λεσινίου δηλώνω την προσχώρησή μου στο συνδυασμό της «Δημιουργικής Ανατροπής» του Δημάρχου κ. Κώστα Λύρου.

Ο πρόεδρος Παπαθανασίου Γεράσιμος