1. Κατατέθηκε την περασμένη βδομάδα έγγραφο μου στην κοινωφελή επιχείρηση του δήμου μας με ερωτήματα τα οποία επισυνάπτονται και για τα οποία αναμένω έγγραφη ενημέρωση. Πλην όμως το σώμα θα πρέπει να ενημερωθεί καθώς διαπιστώνονται σοβαρές ατασθαλίες που χρήζουν ενδεχομένως, νομικής διερεύνησης. Συγκεκριμένα,

  • Α. ποιο το ύψος των οφειλών στον ΕΦΚΑ και αν έχει γίνει ρύθμιση από την επιχείρηση.
  • Β. ποιο το ύψος των οφειλών στην Δ ΟΥ Μεσολογγίου και αν έχει γίνει ρύθμιση από την επιχείρηση.
  • Γ. ποιο το ύψος των οφειλών σε Προμηθευτές.
  • Δ. ποιο είναι το ύψος και ποιος ο καταμερισμός ( σε ποιες δραστηριότητες δλδ ) της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και του προγράμματος Δράσης 2020 της επιχείρησης. Από τα χρήματα που δόθηκαν δηλαδή, ποιοι εξοφλήθησαν, ανά ποσό και ανά κατηγορία. Θυμίζω ότι η χρηματοδότηση προκύπτει ως διαφορά ΕΞ-ΕΣ του Προϋπολογισμού 2020 που χειρίζεται το νομικό πρόσωπο και αναφέρονται συγκεκριμένοι κωδικοί κάλυψης του κενού της εν λόγω διαφοράς. Επομένως ως έχω έννομο συμφέρον από την ιδιότητά μου ως δημοτικός σύμβουλος και με δεδομένο ότι ψήφισα τις εν λόγω αποφάσεις χρηματοδότησης ενημερώστε με αναλυτικά τι καταβλήθηκε και σε ποιον όπως και σε ποια δράση όπως αυτές αναφέρονται στα ψηφισθέντα.
  • Ε. Παρατηρείται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της επιχείρησης ότι δεν υπάρχουν Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής δαπανών ( Χ.Ε.Π. ) με τις αντίστοιχες δαπάνες βάση του Προϋπολογισμού. Ενημερώστε με τι συμβαίνει και αν υπάρχουν, ποια είναι αυτά και ποιες δαπάνες αφορούν.
  • ΣΤ. Ενημερώστε το Σώμα, ποιο είναι το διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης, με ποια σύμβαση απασχολείται και αν είναι ΙΔΟΧ ή ΙΔΑΧ ή άλλου είδους ιδιότητας υπάλληλοι.
  • Ζ. Ενημερώστε το Σώμα, υπάρχουν συμφωνητικά παροχής εργασίας, συμβάσεις ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, για παράδειγμα παροχή υπηρεσίας ή εργασίας με τίτλο κτήσης. Αν ναι πόσοι τίτλοι κτήσης υπάρχουν στην επιχείρηση και ποιο το αντικείμενο υπηρεσίας/εργασίας των εν λόγω τίτλων. Γνωρίζετε ότι ο τίτλος κτήσης για εξαρτώμενη εργασία απαγορεύεται;
  • Η. Ενημερώστε το Σώμα πόσα άτομα έχουν προσληφθεί μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ 55-67 ετών και αν η χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ έχει ξεκινήσει. Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Ποιες οι οφειλές στους εργαζόμενους και αν καλύπτεται το ασφαλιστικό τους κόστος ( ΕΦΚΑ ) από την επιχείρηση μέχρι σήμερα.

Προσθέτω δε σήμερα μια πληροφορία των τελευταίων ωρών. Έχετε προσλάβει κ. Σωτηρακόπουλε άτομο στο ΚΔΑΠ Νιοχωρίου το τελευταίο μήνα με ειδικότητα σύνοδος μεταφορικού μέσου και αν ναι, με ποια προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αναρτήθηκε, και σε ποιο κωδικό της μισθοδοσίας συμπεριλαμβάνεται με δεδομένο ότι η επιχείρηση είναι ήδη χρεωμένη; Έχετε πάρει έγκριση από το ΑΣΕΠ λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού οπότε και απαιτείται προκήρυξη ΑΣΕΠ; Θυμίζω στο σώμα ότι στο δημόσιο οι τρόποι πρόσληψης προσωπικού αναφορικά με εξαρτώμενη εργασία προβλέπονται ρητά στην εργατική κείμενη νομοθεσία περί προσλήψεων του Δημοσίου με συγκεκριμένο τρόπο. Προσέξτε κ. Σωτηρακόπουλε γιατί είστε δημόσιος υπάλληλος. Σας προειδοποιώ με τον πλέον επίσημο τρόπο. Και αναμένω απαντήσεις.

2. Είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την συντήρηση του δρόμου που οδηγεί στην παραλία του Διόνι. Μπορείτε να μας πείτε με ποια ανάθεση ή διαγωνισμό έγινε εν λόγω συντήρηση; Αληθεύει ότι την ανέλαβε εργολάβος χωρίς να υπάρχει νωρίτερα η ανάλογη δημοσιότητα και η κατάθεση προσφορών; Αν όχι, διαψεύστε το και αναφέρετε σήμερα στο σώμα την απόφαση. Εσείς κ. Δήμαρχε δεν στηλιτεύατε προεκλογικά ανάλογες πρακτικές του τύπου «μπες, φτιάξε και βλέπουμε την πληρωμή». Ποια επιτροπή παρέλαβε το έργο;

3. κ. Δήμαρχε ως έχων την άμεση αρμοδιότητα των έργων, κατηγορήσατε τον προκάτοχο σας πρώην Αντιδήμαρχο κατά την παύση των καθηκόντων του για καθυστερήσεις στο τεχνικό πρόγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε ένα, όχι δυο, ένα έργο που μελετήσατε, δημοπρατήσατε και είστε έτοιμος να ξεκινήσετε 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τεχνικής υπηρεσίας; Μπορείτε να μας ενημερώσετε που βρίσκονται οι έτοιμες και δημοπρατημένες μελέτες που παραλάβατε έτοιμες που αφορούσαν την οδοποιία του Δήμου ( 460.000 ), τον Ηλεκτροφωτισμό του Δήμου ( 400.000 ), την συντήρηση των κρηπιδωμάτων της τουρλίδας ( 107.000 ), την οδοποιία στην περιοχή Λάκκες Κατοχής ( 180.000 ), το κλειστό γυμναστήριο Νεοχωρίου ( 74.000 ); Εσείς που είστε ταχύτατος στην λήψη αποφάσεων λόγω εμπειρίας του αντικειμένου μπορείτε να μας πείτε που βρίσκονται οι μελέτες για το υπόλοιπο μέρος του τεχνικού προγράμματος όπως για πχ η συντήρηση πεζοδρομίων, η συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων κοκ; Ενημερώστε το Σώμα σας παρακαλώ.

4. κ. Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε ποιες ενέργειες έχετε κάνει ένα χρόνο μετά, για την κατασκευή του δημοτικού κολυμβητηρίου για το οποίο δεσμευτήκατε προεκλογικά και το πάγωμα των 880.000€ που περιμένουν στο ταμείο του δήμου και που αφορούν το εν λόγω έργο; Γιατί ενώ έχετε χρήματα που προέκυψαν από τις γενναίες εκπτώσεις των διαγωνισμών που βρήκατε έτοιμους δεν προχωράτε στην αύξηση του προϋπολογισμού και την εκ νέου δημοπράτηση? Γιατί δεν αιτείστε χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού; Προχωρήσατε στη στατική μελέτη του κολυμβητηρίου και την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης προκειμένου το έργο να είναι βιώσιμο και λειτουργικό ως προς το κομμάτι της λειτουργίας που ένα κολυμβητήριο απαιτεί;
Πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό να του θέσετε τα θέματα που αφορούν το νευραλγικό κομμάτι του αθλητισμού και τα νέα δεδομένα που υπάρχουν με τους συλλόγους που θα αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες; Αν ναι, ενημερώστε το σώμα.
Τι πράξατε για την κερκίδα του ΔΑΚ Μεσολογγίου που έχει κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη; Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί κάθε απόγευμα αθλούνται μικροί και μεγάλοι ; Τουλάχιστο μια σήμανση ακαταλληλότητας της κερκίδας μπορείτε να εξασφαλίσετε;

5. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο προγραμματισμός παρεμβάσεών σας για τις κοινότητες του δήμου ; Που απεικονίζεται στο τεχνικό πρόγραμμα ; Έχετε ψηφίσει κάποια έργα στην οικονομική επιτροπή; Ενημερώστε μας.

6. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο κατασκευής της πλατείας της τοπικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου; Γιατί δεν προσθέτετε 50,000 στις 100,000, όπως σας είχα επανειλημμένως προτείνει, ώστε να γίνει εκ νέου νέος διαγωνισμός και να αποκτήσει η μοναδική κοινότητα του δήμου που δεν έχει πλατεία τη δίκη της πλατεία, πολυετή επιθυμία και απαίτηση των χωριανών του Αγίου Γεωργίου; Είναι δημότες β’ κατηγορίας ;

7. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση των μελετών ( 300.000 ) που αφορούν το masterplan του λιμανιού αλλά και την αλλαγή χρήσης γης που είναι και το ζητούμενο για την πόλη μας; Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν και ποια είναι τα έσοδα του ταμείου από τα εμπορικά επιβατικά φορτηγά αλλά και τα σκάφη αναψυχής που κάνουν χρήση του λιμένα;

8. Μπορείτε να μας ενημερώσετε τι μέλλει γενέσθαι με τη μαρίνα μετά την
τελευταία ενημέρωση που κάνατε στο δημοτικό συμβούλιο; Θα αναλάβετε σαν λιμενικό ταμείο κάποια πρωτοβουλία ;

9. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την πορεία εσόδων της ΔΕΥΑΜ; Αληθεύει ότι η επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις λειτουργικές της δαπάνες ; Έχετε πράξει τα νόμιμα όσον αφορά τη μη εισπραξιμότητα των οφειλών της ; Υπάρχουν τελικά δυο ειδών κατηγορίες δημοτών, οι συνεπείς- κορόιδα και οι πονηροί – αδιάφοροι με την ανοχή σας; Ποιες ενέργειες έχετε κάνει ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας; Με το νερό του Αιτωλικού τελικά τι ισχύει, είναι πόσιμο ή όχι. Εσείς τι προτείνετε στους Αιτωλικιώτες, να κάνουν χρήση ή όχι;

10. Πριν λίγους μήνες αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη. Ένας από τους λόγους ήταν ότι θα έπρεπε να σταματήσει η αλόγιστη χρήση του ανενεργού κυττάρου που αποτελεί περιβαλλοντική βόμβα για το δήμο μας και ότι θα μεταφέραμε σε γειτονικούς δήμους μέρος απορριμμάτων μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που λαμβάνουν χώρα στον ΧΥΤΑ και μέχρι να αναλάβει χρέη Διοίκησης ο νέος ΦΟΔΣΑ. Το πράξατε; Ενημερώστε το σώμα που πηγαίνουν καθημερινά τα απορρίμματα και πόσους τόνους περίπου τοποθετούνται στο κλειστό κατά τα αλλά κύτταρο.

11. Με δήλωση σας, μεσούσης της πανδημίας, κάνατε λόγο για μείωση των δημοτικών μισθωμάτων σε όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία. Με ποια απόφαση το πράξατε ; Γιατί πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχετε αποφασίσει κάτι τέτοιο. Τελικά τι ισχύει, είπατε ψέματα η αλλάξατε γνώμη;

12. Ως γνωστόν, η παραλία του Λούρου χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη. Ο νόμος ορίζει την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσωστών με τον αντίστοιχο εξοπλισμό και σχετική κατασκευή ελέγχου του θαλάσσιου μετώπου. Έχετε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες;

13. Σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων είστε ένθερμος υποστηρικτής κ. Δήμαρχε, φαίνεται να συμμετέχετε σε εκδήλωση στην Πάτρα κατά την οποία κάποιος Δήμαρχος, αφήνουν να εννοηθεί εσείς, αποκάλεσε τους δημοτικούς υπαλλήλους κλέφτες και τεμπέληδες. Επειδή πλήττεται το κύρος του θεσμού του Δημάρχου αλλά και θίγονται οι υπάλληλοι σε όποια υπηρεσία και αν ανήκουν, διαψεύδετε το παραπάνω;

14. Αν και το απεύχομαι, η Χώρα μας βαδίζει προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας που πιθανότατα να οδηγήσει εκτός των άλλων και σε δημοτικά συμβούλια δια περιφοράς όπως πράξατε το προηγούμενο διάστημα. βούληση της πλειοψηφίας να ετοιμαστείτε ώστε αν χρειαστεί να εξασφαλισθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις και τα δημοτικά συμβούλια να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης όπως στα περισσότερα δημοτικά συμβούλια της Χώρας. Δεν μπορεί να επικαλείστε έργα σχετικά με διαδικτυακές ταχύτητες τελευταίας γενιάς, να διαθέτετε εφαρμογές αποτύπωσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να μην μπορείτε να πράξετε το αυτονόητο. Θεωρώ ότι είναι στις προθέσεις σας. Είναι κ. Πρόεδρε; Δεσμεύεστε;

15. Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό θέμα αποτελεί η αθρόα έλευση μεταναστών στην πόλη μας. Είναι πανθομολογούμενο ακόμη και από τους πλέον προοδευτικούς σκεπτόμενους ότι η κατάσταση αν δεν έχει ξεφύγει τείνει να ξεφύγει εντελώς. Πριν κάποιες εβδομάδες κινητοποιήσατε απορριμματοφόρα κλείνοντας τη μία από τις 3 εισόδους της πόλης και αποσοβήσατε κατά την άποψή σας την έλευση νέων μεταναστών στην πόλη. Λίγες εβδομάδες μετά η έλευση πραγματοποιήθηκε όχι σε ξενοδοχείο της πόλης αλλά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια του Δήμου μας. Η απάντησή σας ήταν ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα – ΜΑΣ/ΣΑΣ ΠΝΙΓΕΙ !!!

Θεωρώ πολύ σοβαρή και άσχημη την εξέλιξη στην πόλη μας και κάνω έκκληση προς όλους να παρθούν αποφάσεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων, κλήθησαν σε μια ευρύτερη συνάντηση, είμαστε σε θέση από κοινού να αναλάβουμε κάποιες δεσμεύσεις;
H επιλογή της απραξίας δεν λύνει το πρόβλημα ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Χρειάζονται ΧΘΕΣ, αποφάσεις και ενέργειες. Η πόλη μας βαδίζει με ασφάλεια στο τέλμα και στην απαξίωση.
Έχετε κάτι να μας πείτε απ΄αυτού, προγραμματίζετε κάτι συγκεκριμένο;

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου