νοσοκομείο Μεσολογγιού

Όπως είναι γνωστό στις 27/7/2020 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ακαθάριστο οικοπεδικό χώρο με βλάστηση από καλάμια και ξερά χόρτα που γειτνιάζει με το Νοσοκομείο, στην οποία επιχείρησαν πέντε (5) οχήματα της Πυροσβεστικής και δέκα (10) υπάλληλοι.

Ταυτόχρονα πυκνοί καπνοί που αναδύονταν από την πυρκαγιά λόγω του πνέοντος ανέμου κατευθύνονταν προς το Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να υπάρξει ορατός κίνδυνος επέκτασής της στον αύλειο χώρο της Ν.Μ. Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιμετώπιση του συμβάντος και με την φυσική παρουσία του κ. Δημάρχου.
Μετά από σχετική συνάντηση ανελήφθη η υποχρέωση από τον Δήμο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό του χώρου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Προς τούτο έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο (30/7) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου προς τον Δήμο και την Αντιπεριφέρεια Αιτωλ/νίας.

Προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον δυσάρεστες παρενέργειες από την μη λήψη των οφειλόμενων μέτρων καθαρισμού του χώρου, καλούμε τον Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου και την αντιδήμαρχο καθαριότητας κ Περσεφόνη Μελαχρή, να πράξει το αυτονόητο.

Αποτελεί επιτακτική και άμεση ανάγκη ο καθαρισμός και δεν χωράει καμιά αναβολή..

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου