Έχει διακοπεί η υδροδότηση λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης. Συνεργείο της ΔΕΥΑΜ εγκαθιστά νέα αντλία.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ