«Το Πανηγύρι της Άγια Αγάθης στο Αιτωλικό» και το «Ψάρεμα με Σταφνοκάρι στο Αιτωλικό» ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξής τους στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO μετά από προσπάθειες ενός έτους περίπου.

Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια της οποίας ηγήθηκα και με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας του Αιτωλικού τόσο για το πανηγύρι της Άγια Αγάθης όσο και για το ψάρεμα με σταφνοκάρι, καταφέραμε την πολυπόθητη ένταξη.

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι όσοι διατηρούν και προβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά του Αιτωλικού.

Ευχαριστώ όλους όσους με τις γνώσεις και τη δουλειά που προσέφεραν με βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας επιδιώκει να δώσει το λόγο στους φορείς της κάθε κοινότητας ώστε να μοιραστούν την πολιτισμική εμπειρία τους με το διεθνές και εγχώριο κοινό, να πάρουν θέσεις και να διατυπώσουν προτάσεις για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι να αποκτήσει το Αιτωλικό την αίγλη και αξία που του αξίζει, να διατηρήσει, να προβάλει και να αναδείξει τα δυο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τόπο και αποτελούν την πολιτιστική ταυτότητα του Αιτωλικού.

Ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά νοείται το κληροδότημα που έχουν αφήσει οι προγενέστεροι σε εμάς άνθρωποι και αφορά παραδόσεις και ζωντανές εκφράσεις σε πεδία που σχετίζονται με:
• Προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις (μύθους, θρύλους, παραμύθια, τραγούδια)
• Οι επιτελεστικές τέχνες (μουσική, χορός, λαϊκό θέατρο)
• Τελετουργίες και πάσης φύσεως εορταστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια, σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του ανθρώπου, λαϊκά δρώμενα)
• Γνώσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τη φύση και το σύμπαν (καλλιέργειες, κά)
• Τεχνογνωσία που συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία (ξυλοναυπηγική, υφαντική, αγγειοπλαστική κά)

Είναι καιρός να δραστηριοποιηθούμε όλοι για την ανάδειξη, προβολή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Κωνσταντίνα Καρτέρη

(Συντονίστρια της Προσπάθειας)