Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20 και της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

1.        Καθορισμός σκοπού για την αξιοποίηση του κτήματος Πετούνη (εισηγητής κ.Σπυρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).• Στο θέμα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου
2.        Υπόδειξη μελών για συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ. (3463/2006) σχετικά με την απ’ευθείας εκμίσθωση συνολικής έκτασης 170,345 στρμ. του κτήματος Πετούνη στην ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. ’’ (εισηγητής κ.Κων Λύρος–Δήμαρχος).
3.        Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού  (Α΄ και Β΄τρίμηνο) οικον. έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπυρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).
4.        Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση ράμπας στην συμβολή της οδού Σ. Τρικούπη και Κ. Κατσή στο Μεσολόγγι  (εισηγητής κ.Αντ. Αλετράς–Αντιδήμαρχος).• Στο θέμα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσολογγίου
5.        Έγκριση σύναψης συμβάσης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου: ‘‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» στον άξονα προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την υπ΄απιθμ.89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ΄απιθμ.1562/14-4-2020 1η τροποποίηση πρόσκλησης (εισηγητής κ.Κων Λύρος–Δήμαρχος).
6.        Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Γεώργ. Σωτηρακόπουλος–Δημοτ. Σύμβουλος).
7.        Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.Γεώργ. Σωτηρακόπουλος–Δημοτ. Σύμβουλος).
8.        Έγκριση συμμέτοχης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στην  αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία: ‘‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε.’’ και διακριτικό τίτλο: ‘‘SDG 17 GREECE’’ (εισηγητής κ.Σπυρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Τσώλος