Λόγω θραύσης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση της ΔΚ.
Ήδη συνεργείο της ΔΕΥΑΜ ενεργεί για την επισκευή της βλάβης, η οποία εκτιμάται να ολοκληρωθεί περί την 14.00η ώρα.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ