Σήμερα το πρωί εργαζόμενος από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου «άσπρισε» μέρος από το κράσπεδο της περιμετρικής του Αιτωλικού και των δυο λωρίδων.

Με τις κινήσεις αυτές το νησί μας γίνεται ομορφότερο και εικόνες εγκαταλείψεις αρχίζουν και φεύγουν από το μυαλό μας.

Ευελπιστούμε να δούμε «ασβεστωμένο» ολόκληρο το κράσπεδο της περιμετρικής και στις δυο λωρίδες και όχι μόνο μέρος αυτής στην αρχή και στο τέλος της.

etoliko.gr