Οι φωτογραφίες είναι από την κ. Αφροδίτη Μπακόλα.

etoliko.gr