Με γνώμονα την ενημέρωση των πολιτών, 14 δημοτικοί σύμβουλοι συγκαλούμε εκτάκτως το Δημοτικό συμβούλιο της Ιερής Πόλης. Διότι οι ερωτήσεις που γίνονται στο Δημοτικό συμβούλιο επί συγκεκριμένου θέματος, και αφορά την ποσιμότητα του νερού στο Αιτωλικό, δεν απαντάται από την Δημοτική αρχή και τον πρόεδρο της Δευαμ!!!

Νίκος Γ. Καραπάνος

Επικεφαλής Δημ. Συνδυασμού «Δήμος για τα Παιδιά μας»