Στη χαρτογράφηση παράκτιας και θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του προγράμματος PERICLES καταχωρήσαμε το Αιτωλικό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα έργο καινοτομίας και έρευνας που προωθεί τη βιώσιμη, συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις ευρωπαϊκές παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επίδειξη ενός περιεκτικού πλαισίου για την κατανόηση, τη διατήρηση και τη χρήση της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς για το κοινωνικό καλό.
Καταχωρήσαμε σημαντικά σημεία του Αιτωλικού και στις επόμενες μέρες θα εμπλουτίσουμε με σημεία ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Η καταγραφή αυτή σημαίνει ότι το Αιτωλικό καθώς και τι παρέχει ο τόπος, σε έναν επισκέπτη, θα είναι εμφανές από όλα τα γεωγραφικά σημεία του κόσμου.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί ανοίγει ένας παγκόσμιος χάρτης. Πατώντας πάνω στο ΑΙΓΑΙΟ μπορεί κανείς να δει στο εικονίδιο 4 το Αιτωλικό.

Πατώντας επάνω ανοίγει ο χάρτης του νησιού και τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί, https://mapyourheritage.eu .

«Το PERICLES επιτρέπει την αειφόρο χρήση της θαλάσσιας και παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς
Κοιτώντας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πολιτιστική κληρονομιά των παράκτιων λαών αφηγείται μια ιστορία εκατοντάδων – ακόμη και χίλιων ετών σχέσεων με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον τους. Αυτή η πολιτιστική κληρονομιά παρέχει την αίσθηση του τόπου, της ενότητας και του ανήκει στους ανθρώπους. Συνδέει τους ανθρώπους μεταξύ τους και στο παρελθόν και βοηθά στην καθοδήγηση του μέλλοντός μας.
Ωστόσο, η παράκτια και θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά κινδυνεύει σήμερα από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την αστικοποίηση, τον μαζικό τουρισμό, τη μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, την απώλεια παραδοσιακών αλιευτικών στόλων, την παραμέληση και τις ασυνεπείς πολιτικές διατήρησης της θάλασσας και των ακτών σε όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές. Το PERICLES λοιπόν λειτουργεί για να δείξει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της διαφορετικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, προστατεύοντας και διατηρώντας την για τις μελλοντικές γενιές».

Κωνσταντίνα Καρτέρη