Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια, καινοτόμα σχολεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να λάβουν τον απολυτήριο τίτλο του γυμνασίου.

Τη σχολική χρονιά 2019-2020, αποφοίτησαν από το σχολείο μας 22 εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες, μετά από επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών.

Η φοίτηση στα ΣΔΕ είναι δωρεάν και διαρκεί μόνο 2 εκπαιδευτικά έτη, χωρίς γραπτές εξετάσεις ή διαγωνίσματα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά απογευματινές ώρες 16:20 μ.μ. έως 20:20 μ.μ.

Βασικός στόχος του σχολείου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, αλλά και η προσφορά νέων δυνατοτήτων στους ενήλικες, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Τα ΣΔΕ διαθέτουν σύμβουλο ψυχολόγο και σύμβουλο σταδιοδρομίας, οι οποίοι πραγματοποιούν με τους εκπαιδευόμενους/ες ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.

Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2020-2021 ξεκινούν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020, απογευματινές ώρες και θα διαρκέσουν όλο τον Σεπτέμβριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές:

  • Ταυτότητα ή Διαβατήριο
  • Απολυτήριο Δημοτικού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προσωρινό ωράριο λειτουργίας: 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.

Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ-ΕΚ-ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

Διεύθυνση: Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 26310 28176

email: [email protected]

Ιστοσελίδα: http://sde-mesol.ait.sch.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/sdemesol/