Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλης Μεσολογγιου

Συνεδρίαση με θέμα : Ποσιμότητα νερού Αιτωλικού

Καταθέσαμε πρόταση, για νομοθετική παρέμβαση από το υπουργείο εσωτερικών , ώστε να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το 50% των παλιών λογαριασμών στο Αιτωλικό, λόγω μη ποσιμότητας τότε !!!

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις τώρα με αυτή την κυβέρνηση, και οι συνθήκες πλέον είναι ώριμες !
Βρήκαμε συμμάχους για την πρόταση αυτή, από τον συνδυασμό του Παντελή Σκαρμούτσο.

Δημαρχος είπε:::::::::

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (δ/ση υγείας περιφέρειας και Δευαμ) λένε με επίσημα έγγραφα ότι πίνεται, αλλά η επιστήμη της ψυχολογίας την οποία επικαλείται ο πρώτος δημότης του Δήμου μας, αναιρεί την πόση !!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!

Τα στοιχεία της δ/σης υγειας και της Δευαμ κατατέθηκαν στα πρακτικά, με έλεγχο και μετρήσεις τους τελευταίους 12 μήνες έως και 27/07/2020.

Δημοτική Παράταξη «δήμος για τα παιδιά μας»