Σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό από τις προσπάθειες για καθαρισμό και ευταξία σε διάφορα σημεία του χωριού μας. Το μηχάνημα μας το διαθέτει ο Δήμος, αλλά για πολύ λίγο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που γίνονται να μην είναι οι αναμενόμενες, ο ελάχιστος χρόνος που μας το διαθέτουν δεν επαρκεί για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της περιοχής μας. Εμείς όμως θα αξιοποιούμε έστω και αυτά τα λίγα που μας παρέχονται.

Για το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπούρος