Μετά την ένταξή του στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το Γυμνάσιο και Λύκειο Αιτωλικού αποκτά νέα περίφραξη.

Το πρόγραμμα του Φιλόδημου ΙΙ, που ξεκίνησε το 2018, αφορούσε στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

etoliko.gr