Έχει διακοπεί η υδροδότηση, λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης. Συνεργείο της ΔΕΥΑΜ ενεργεί για την επισκευή της βλάβης.

Από την Διεύθυνση της ΔΕΥΑΜ