ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ

εδρεύοντος στο Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου

ημερομηνία : 25/09/2020

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσώλος Ιωάννης.

Υπόψη : Δήμαρχο Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο

ΘΕΜΑ : Λειτουργικότητα των εγκατεστημένων φίλτρων στη πηγή του Κεφαλόβρυσου, απόκρυψη χημικών αναλύσεων και παραπληροφόρηση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου , πληροφορηθήκαμε ότι το δημοτικό συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2020 ,  συζήτησε κεκλισμένων των θυρών για το θέμα της ύδρευσης της πόλης του Αιτωλικού.

Παρότι ήταν κεκλισμένων των θυρών, πληροφορηθήκαμε ότι σε αυτή παρέστη η κ. Τριανταφύλλου (πρώην βουλευτής του Σύριζα ) και ο πρώην πρόεδρος του ΔΔ Αιτωλικού κ. Γένδουλας .

Το ερώτημά μας είναι γιατί δόθηκε η άδεια εισόδου  σε δυο άτομα που δεν ανήκουν στο σώμα του δημοτικού συμβουλίου , τα οποία δεν έχουν και καμιά αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο θέμα .

Επίσης ρωτάμε, μιας και δεν τηρήσατε την απόφαση για κλειστή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, γιατί δεν καλέσατε το σύλλογό μας να παρασταθεί, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον ,  μιας και βρίσκετε σε εξέλιξη, μετά από δική μας παρέμβαση,  δικαστική δίωξη εναντίον της πρώην δημοτικής αρχής και της ΔΕΥΑΜ για το θέμα της ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Αιτωλικού.

Θέλουμε επίσης να μας διευκρινίσετε, ποια είναι η σημερινή κατάσταση και απόδοση των φίλτρων που τοποθετήθηκαν στη πηγή του Κεφαλοβρύσου, μετά από την διαφυγή άγνωστης ποσότητας ενεργού άνθρακα από το εσωτερικό των φίλτρων προς το δίκτυο ύδρευσης του Αιτωλικού.

Το γεγονός αυτό , όπως και οι αναλύσεις που το επιβεβαιώνουν, τις έχουν στα χέρια τους η ΔΕΥΑΜ και η Δ. Υγείας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Γιατί αυτές δεν παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο ;

Τι προτίθεστε να κάνετε  στο μέλλον ώστε να διορθώσετε την αστοχία και την μη τήρηση των κανόνων που εσείς ο ίδιος δημοσιοποιήσατε και ελλιπώς επιβάλλατε ;

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπότας Θεόδωρος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τσίντζος Αθανάσιος