Στο Μεσολόγγι στις 30 Αυγούστου 2020 συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσολογγίου και Περιχώρων, το οποίον προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 23/8/20 και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξελέγησαν ο πρόεδρος και τα λοιπά αξιώματα του Σωματείου όπως πιο κάτω:

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Κασσαβέτης
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κώτσης
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ψαθάς
  • Γεν. Γραμματέας: Μαριάννα Μπελέκου
  • Β’ Γ.Γ. αναπληρωτής: Διον. Λάντος
  • Ταμίας: Χρήστος Καρβέλης
  • Μέλος: Αικατερίνη Τζινιέρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο Νικόλαο Κασσαβέτη ή τον ταμία Χρήστο Καρβέλη να συναλλάσσονται με την Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.Ε) για αναλήψεις – καταθέσεις και εισπράξεις χρημάτων του λογαριασμού του Σωματείου μας.

Ο Πρόεδρος Νικ. Κασσαβέτης

Η Γεν. Γραμματέας Μαριάννα Μπελέκου