Αξιότιμε κύριοι Υπουργοί
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές

Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας και την αντίθεσή μας στην επικείμενη μετεγκατάσταση του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.
Ειδικότερα, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Δ.Ο.Υ Μεσολογγίου έχει υποβαθμιστεί αισθητά, δεδομένης της μεταφοράς του μεγαλύτερου μέρους υπηρεσιών στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η Κτηματική Υπηρεσία και η Στατιστική Αρχή είναι ήδη εγκατεστημένες στο κτίριο, θεωρούμε ότι η μετεγκατάσταση και του Λιμεναρχείου στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωσή της ή και πιθανή κατάργησή της.
Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω υγειονομικής κρίσης, που οι συνθήκες έχουν αλλάξει και στόχος πρέπει να είναι η αποσυμφόρηση υπηρεσιών και όχι να καθίσταται δυσχερής και μετ εμποδίων η πρόσβαση των πολιτών με αποτέλεσμα τον συνωστισμό τους.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, πολίτες και εργαζόμενοι πρέπει να νιώθουν και να είναι ασφαλείς.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη σας τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε την απόφασή σας για μετεγκατάσταση του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου.

Με εκτίμηση
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ