Η αναβάθμιση των κτιριακών συνθηκών και υποδομών του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου είναι επιβεβλημένη και αδήριτη ανάγκη, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την υποβάθμιση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Μεσολογγίου.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που με την διαδικασία του κατεπείγοντος συζήτησε την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου την προτεινόμενη μετεγκατάσταση του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου στο κτίριο της Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με τους Δημοτικούς Συμβούλους που τοποθετήθηκαν, η απόφαση για μεταστέγαση στο κτήριο που λειτουργεί η Δ.Ο.Υ. δημιουργεί τις συνθήκες για περαιτέρω συρρίκνωσή της. Είναι μια απόφαση που θα εγκλωβίσει και θα υποβαθμίσει την υπηρεσία που καθημερινά εξυπηρετεί εκατοντάδες πολίτες ενώ ο λειτουργικός του χώρος έχει περιορισθεί δραστικά μετά την εγκατάσταση στο ίδιο κτήριο τόσο της Κτηματικής όσο και της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος υπογράμμισε ότι «Η κατοχύρωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Λιμεναρχείου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες των ημερών είναι μέγιστη προτεραιότητα. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να δημιουργηθεί πρόβλημα σε άλλη υπηρεσία, ειδικά σε καιρούς που ίσως κάποιοι καιροφυλακτούν να την υποβαθμίσουν έντεχνα ώστε να δρομολογήσουν άλλες εξελίξεις…».

Κατά την συζήτηση έγινε η πρόταση να μεταφερθεί το Τελωνείο στο κτήριο της Δ.Ο.Υ καθώς αφενός μεν διαθέτει λιγότερους υπαλλήλους, αφετέρου είναι συναφής υπηρεσία με τις υπόλοιπες που συστεγάζονται με τη Δ.Ο.Υ. Με αυτή την μετακίνηση θα απελευθερωθεί ένας ολόκληρος όροφος στο κτήριο του Λιμεναρχείου ώστε να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες η υπηρεσία και να υπάρξει καλύτερη κατανομή του προσωπικού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αντιτεθεί στην μετεγκατάσταση του Λιμεναρχείου στο κτίριο της ΔΟΥ Μεσολογγίου και να συστήσει επιτροπή που σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς του Δήμου θα καθορίσουν τις ενέργειες που θα απαιτηθούν προς επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων. Η επιτροπή αποτελείται από τους δημοτικούς συμβούλους Σπύρο Βασιλείου, Παναγιώτη Νούλα και Παντελή Σκαρμούτσο.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας